Zespół

Szef Całego Zamieszania, Dyrektor Działu Zarządzania

Dyrektor Do Spraw Kreacji i Planowania

Szefowa Działu Kreatywnego, Koordynator Specjalistów

Specjalista Działu Artystyczno – Rekreacyjnego

Specjalista Do Spraw Aktywności

Szefowa Obozów Bricks4Kidz

Szef Działu Komunikacji Oraz Relacji Międzyludzkich

Szef Obozów TikTok i Instagram

Szef Działu Windsurfingu

Szefowa Obozów Fotograficznych